• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Strateginis konsultavimas

Strateginis konsultavimas

Mūsų kolektyvo konsultacinė pagalba apima įmonės veiklos ir jos savininkų prielaidų analizę, o po to rekomendacijų rinkinio paruošimą galimų pakeitimų ir patobulinimų atžvilgiu, nustatant optimalią ūkinio subjekto teisinę formą bei jo kapitalo struktūrą.

Priklausomai nuo priimto sprendimo, diegiame nuosavybės performavimo procesus bei organizuojame finansavimo šaltinius iš individualių ir iš institucinių investorių pusės.

Naudojamės mūsų žiniomis ir patirtimi sukaupta ankstesniuose projektuose nurodydami Klientui naujas biznio galimybes ir optimalius būdus jomis pasinaudoti. Mūsų intencija, tai pagalba didinant visų įmonės ir jos savininko iniciuojamų veiksmų inovaciškumą ir efektyvumą. Kanceliarijos CONSELION Teisė ir Mokesčiai rengiami projektai jų kūrimo metu yra verifikuojami atsižvelgiant taip pat į mokestines pasekmes Klientui.

Webinar