• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Tinklaraštis

Poszkodowany w wyniku wypadku drogowego, zawinionego przez osobę trzecią, który na jego skutek
W przypadku sytuacji bądź zdarzeń, które uniemożliwiają sprawowanie władzy rodzicielskiej, przez
Spadkodawca, jeżeli sporządza testament w formie aktu notarialnego, może postanowić, że wskazana
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden
Osoba, która jest zobowiązana do łożenia alimentów na rzecz innej osoby, w sposób uporczywy uchyla
Upadłość konsumencka jest to oddłużenie osoby fizycznej, czyli zwolnienie jej z długów. Dotyczy ona
Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest jedyną przewidzianą w Kodeksie Cywilnym umową dotyczącą
Separacja jest co do zasady odwracalna i prostsza od rozwodu. Jest to tzw. „niepełny rozwód”, czyli

Puslapiai

Webinar