• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Mokesčių auditas

Mokesčių auditas

Koncentruojamės į mūsų Klientų poreikius konsultacijų ir finansinės bei teisinės atitikties atžvilgiu.

Mokesčių auditą iniciuoja pats mokesčių mokėtojas, suinteresuotas jo priimamų sprendimų ir veiksmų mokestinių atsiskaitymų srityje teisingumo įvertinimu. Auditas, tai puiki proga iš anksto išnagrinėti su mokesčiais susijusius klausimus, kurie gali dominti kontrolės organus.

Įdėmiai analizuojame Klientų priimtus sprendimus mokesčių prievolės atžvilgiu ir nurodome galimus jų patobulinimo metodus, kad jie būtų palankūs norimiems biznio tikslams pasiekti. Tiriame ligšiolinių sprendimų atitikimą teisės normoms bei diapazoną, kuriame firma naudojasi aktualiai galiojančių teisės aktų apibrėžtomis taisyklėmis. Techninį įvertinimą papildome sprendimų pasiūlymais, kurie padidina mokesčių administravimo efektyvumą. Tuo būdu yra sudaromas raportas, kuris palengvina įmonės mokesčių strategijos įdiegimą arba patobulinimą.

Didelio teisės ir mokesčių taisyklių kintamumo sąlygomis atliekame kompaso vaidmenį, ko dėka Klientų veikla gali vystytis saugiai ir tuo pat metu inovaciškai.

Webinar