• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Kontrakty w obrocie gospodarczym

Kontrakty w obrocie gospodarczym

Prawne aspekty zawierania i realizacji umów handlowych są kluczowym zagadnieniem w działalności każdego przedsiębiorstwa. Monitorowanie ryzyka biznesowego, nie tylko przy transakcjach specyficznych, pozwala na lepsze gospodarowanie zasobami, ograniczenie poziomu kosztów i w rezultacie na uzyskanie możliwie najwyższej efektywności firmy.

Zajmujemy się opracowywaniem i opiniowaniem umów, specyfikacji przetargowych i zamówień, wskazując na potencjalne ryzyka biznesowe i prawne. Naszym zadaniem jest przygotowanie ram prawnych dla projektowanych transakcji w taki sposób, by jak najbardziej zabezpieczyć interesy naszego Klienta. Oferujemy wsparcie w negocjacjach i mediacjach oraz prowadzeniu postępowań odszkodowawczych.

Nie ograniczamy się do schematycznych rozwiązań, lecz poszukujemy stale nowych koncepcji i metod działania. Wychodzimy z założenia, że większość sytuacji i zamierzeń biznesowych naszych Klientów wymaga indywidualnie dobranych rozwiązań.

Wszystkie opracowywane przez CONSELION Prawo i Podatki projekty transakcji na życzenie Klienta są weryfikowane również pod kątem skutków podatkowych.

Webinar