• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Doradztwo dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Doradztwo dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Jedną ze szczególnych specjalizacji kancelarii CONSELION Prawo i Podatki jest kompleksowa obsługa prawna Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

 

Nasze doradztwo obejmuje następujące obszary:

  • prawo i postępowanie administracyjne,
  • ustawa o finansach publicznych,
  • prawo zamówień publicznych,
  • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawy o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.

Współpracujące z nami podmioty mogą liczyć na wszechstronną pomoc w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek organizacyjnych. Przygotowujemy i opiniujemy projekty aktów prawa miejscowego, aktów prawnych związanych z działalnością, przekształcaniem i likwidacją jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych oraz innych aktów i dokumentów związanych z bieżącą działalnością JST.

Oferujemy opracowywanie dokumentacji, pism, opinii i interpretacji prawnych związanych z całokształtem funkcjonowania jednostki. Szczególną pomocą służymy przy tworzeniu i opiniowaniu dokumentów związanych z przygotowywaniem i realizacją zamówień publicznych.

Skutecznie wspieramy samorząd w relacjach z organami administracji rządowej oraz instytucjami kontroli, tworząc i opiniując dokumenty wynikające z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz reprezentując jednostkę we wszystkich postępowaniach, również na drodze sądowej.

Dokładamy wszelkich starań, by pomóc samorządom w monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk prawnych, a co za tym idzie - w uzyskaniu jak najwyższych wskaźników efektywności gospodarowania powierzonym im mieniem i możliwości stałego rozwoju.

Webinar