• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Nabídka pro lékaře

Právní rádci právnické kanceláře Conselion jsou také podporou pro subjekty činné v lékařském oboru, zejména pak pro lékaře.

Lékařská profese je v současné době často vystavena záměrnému působení třetích osob, které chtějí mít pomocí internetu vliv, na osobní dobra lékaře např. image, pověst nebo dobré jméno.
Negativní komentáře v médiích často nemají nic společného s realitou, jejich cílem je pouze šikana lékaře nebo snížení jeho profesní prestiže.
V mnoha případech takováto nespokojenost může mít podobu žaloby o zaplacení finánční náhrady od lékaře.
Takovým činnostem jsme schopni, v každém konkrétním případě neoprávněných činností, zabránit profesionálním zásahem.

Webinar