• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Finanční poradenství

Doradztwo finansowe

Současná struktura finančních a kapitálových trhů umožňuje podnikatelům získání externího financování v rozmanitých formách a za podmínek přizpůsobených jeho potřebám a možnostem.

Klienti kanceláře CONSELION Právo a daně jsou často překvapeni informací o množství finančních nástrojů nacházejících se v jejich dosahu, díky jejichž využití mohou zvětšit svůj obchodní potenciál. Podporujeme je ve správném uspořádání finanční struktury podniku a výběru finančních partnerů. Radíme také, jak využívat získané prostředky takovým způsobem, aby byl dosažený optimální ekonomický výsledek. Integrální součástí námi uvedené finanční strategie je v některých případech analýza, zahrnující budoucí kapitálové tranformace firmy.

Díky širokým znalostem a zkušenostem v oboru navrhování zdroju financování jsme aktivními učastníky vztahů s finančními institucemi a investory. Při práci také vždy dbáme na co nejlepší zabezpeční zájmů našeho klienta.

Webinar