• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Daňový audit

Audyt podatkowy

Soustředíme se na potřeby našich klientů v oboru poradenství a kontroly finanční a právní shodnosti.

Daňový audit je iniciován daňovým plátcem, majícím zájem na verifikaci korektnosti jeho rozhodnutí a úkonů pod úhlem daňových vyrovnání. Je to také ideální příležitost k zhodnocení problémů, které mohou být předmětem zájmu kontrolních orgánů.

Pozorně analyzujeme daňová řešení klientů a poukazujeme na možné způsoby jejich zlepšení takovým způsobem, aby směřovaly k dosáhnutí předpokládaných obchodních cílů. Zkoumáme shodnost dosavadních řešení s právními normami a rozsah, v jakém firma využívá možnosti nabízené stávajícími předpisy. Technické zhodnocení dopňujeme návrhy řešení, které zvětšují daňovou efektivitu. Tímto způsobem vzniká zpráva, která ulehčuje realizaci či vylepšení daňové strategie podniku.

V podmínkách časté proměnlivosti právních a daňových předpisů plníme roli kompasu, díky kterému se činnost klientů může bezpečně a zároveň inovativně vyvíjet.

Webinar