• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Blog

Rozdzielność majątkowa to małżeński ustrój majątkowy, w którym nie występuje majątek wspólny
Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem pięciu lat od ogłoszenia
Jednym z rozstrzygnięć sądu rozwodowego zawartym w wyroku rozwodowym jest wskazanie sposobu
Kurator ustanawiany jest tylko dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Zgodnie z Kodeksem
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wyróżnia trzy sposoby ustalenia ojcostwa: domniemanie pochodzenia ojca
Dywidendy rzeczowe, czyli świadczenia wypłacane wspólnikom w formie innej niż pieniężna do
Przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków obowiązuje zasada, która stanowi, że wartość tego
Bardzo często klienci zgłaszający się do Kancelarii ze sprawami spadkowymi, którzy zostali
Kiedy Sąd orzeknie rozwód a kiedy nie orzeknie? Przesłanki pozytywne i negatywne orzeczenia
Nabycie spadku u notariusza – tanio i niezwłocznie Od marca 2009 r. drugim sposobem na

Strony

Webinar