• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Audyt prawny

Audyt prawny

W każdym istotnym momencie działalności przedsiębiorstwa, szczególnie w trakcie przekształceń kapitałowych i własnościowych, należy dokonać oceny jego funkcjonowania w aspekcie prawnym. Istotą audytu jest zbadanie zgodności z przepisami przyjętych procedur, polityki podatkowej i rachunkowej, wzorów dokumentów, metod komunikacji z otoczeniem oraz działań handlowych i marketingowych.

Częste zmiany w polskim prawodawstwie powodują, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa narażone są na mimowolne naruszanie obowiązujących norm, co może powodować daleko idące sankcje finansowe i karne.

Przegląd ten prowadzony jest nie tylko pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, lecz także w aspekcie zabezpieczenia kluczowych interesów oraz pozycji prawnych badanego podmiotu. Audyt prawny obejmuje zarówno stany i relacje prawne występujące w obszarze działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz jego sferze korporacyjnej.

Realizowane przez nas audyty prawne zawierają:

  • opis aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa,
  • wskazanie obszarów potencjalnego ryzyka,
  • sugerowane zmiany organizacyjne i prawne.

Zaangażowanie zewnętrznego audytora pozwala uzyskać obiektywną opinię na temat działania przedsiębiorstwa, uzupełnioną o specjalistyczne porady w pełni odpowiadające bieżącej sytuacji prawnej i gospodarczej.

Webinar