• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy

Koncentrujemy się na potrzebach naszych Klientów w dziedzinie doradztwa i kontroli zgodności finansowo-prawnej.

Audyt podatkowy jest inicjowany przez samego podatnika, zainteresowanego weryfikacją poprawności podejmowanych przez niego decyzji i działań pod kątem rozliczeń podatkowych. Jest on również doskonałą okazją do oceny tych zagadnień, które mogą być przedmiotem zainteresowania organów kontroli.

Uważnie analizujemy przyjęte przez Klientów rozwiązania podatkowe i wskazujemy możliwe metody ich udoskonalenia tak, by sprzyjały osiąganiu założonych celów biznesowych. Badamy zgodność dotychczasowych rozwiązań z normami prawnymi i zakres, w jakim firma wykorzystuje możliwości oferowane przez istniejące przepisy. Techniczną ocenę uzupełniamy o propozycje rozwiązań zwiększających podatkową efektywność. W ten sposób powstaje raport, który ułatwia wdrożenie lub udoskonalenie strategii podatkowej przedsiębiorstwa.

W warunkach dużej zmienności przepisów prawno-podatkowych pełnimy rolę kompasu, dzięki któremu działalność Klientów może rozwijać się bezpiecznie i zarazem innowacyjnie.

Webinar